OVK besiktning i Stockholm

OVK besiktning hjälper till att ge en bättre miljö för individer och huskroppar i Stockholm. En obligatorisk ventilationskontroll är något föreningar måste göra regelbundet, syftet är att tillse att ventilationen fungerar tillfredsställande men också säkerställa att ventilationen är rätt dimensionerad och inte slukar för mycket energi. Med den här metoden kan man även mäta upp markens eller husets radonvärden. Radon har visat sig orsaka en hel del skador på framförallt människor. Dammet som man andas in kan orsaka problem med luftvägarna och ge både lindriga och allvarliga symptom och sjukdomar.

Det finns olika sätt att mäta radon

Lagen säger i sina stadgar hur ofta du behöver göra en OVK besiktning i Stockholm men det finns även andra aspekter man ska ta hänsyn till. Vill du kunna ansöka om att få bidrag för att komma tillstånd med åtgärder behövs en långtidsmätning. Då behöver du kontakta oss som har ett godkänt laboratorium. Vi bistår även med hembesök som ger dig en större och säkrare kartläggning över situationen och hur eventuella förhöjda halter kan åtgärdas. Den första och kanske lättaste åtgärden du kan göra är en korttidsmätning eller så kallad snabbmätning. Det gör du enkelt själv och kan vara det första steget vid oro eller ren nyfikenhet angående inomhusmiljö. Det finns speciella mätverktyg att köpa hem för att kunna mäta hur det står till med din byggnad och om det förekommer något radon.

OVK besiktning i Stockholm – bättre livskvalité

För att säkra din livskvalité när det gäller områden du planerar att bygga på eller byggnader i Stockholm där du redan bor är en OVK besiktning det bästa du kan göra. Tycker du att det känns som en djungel är det bara att fråga oss, vi kan allt i denna branschen. Med en bra inomhusmiljö och en lika bra yttre miljö höjer du potentialen till en förbättrad livskvalité. Du vet väl att om man vistas i en bra miljö blir miljön på insidan av din kropp bättre och hela människan får en annan inre värld fylld av vitalitet och kvalité. Det är här vi vill vara med. Vi kan erbjuda kvalitativ OVK i Stockholm för att skapa de rätta förutsättningarna för bästa livskvalité. Din hälsa, vårt jobb.